تلفن: 0086-18054395488

مدل لینگیائو

  • فریزر جزیره ای اسمارت ترکیبی (مدل لینگیائو)

    فریزر جزیره ای اسمارت ترکیبی (مدل لینگیائو)

    کابینت جزیره سوپرمارکت برای افزایش اثر اتلاف حرارت کابینت جزیره و بهبود راندمان تبرید کابینت جزیره در مکانی تهویه شده قرار می گیرد.

    کابینت جزیره سوپرمارکت در حین استفاده گرمای زیادی تولید می کند.قرار دادن آن در یک مکان تهویه شده برای دفع گرمای کابینت جزیره مفید است و در نتیجه ظرفیت خنک کننده کابینت جزیره را افزایش می دهد.